കെ റെയിൽ വിഷയത്തിൽ ഒരു പൗരൻ എന്ന നിലക്ക് ആരുടെ നിലപാടിനൊപ്പമാണ് നിങ്ങൾ..?

വിഡി സതീശൻ (INC)
59.78%
പിണറായി വിജയൻ (CPM)
40.22%

5 Comments

  1. K rail is the easiest way to make more commissions for LDF. Not more than any devolvement making money is the motto behind the same.

  2. I’m with opposition leader.
    K-Rail only the money earning projects for pinu and company

    Regards
    Ubaid

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Welcome To Nerrekha News Portal Would you like to receive notifications on latest news updates? No Ok