സംസ്ഥാനത്ത് പോളിം​ഗ് ശതമാനം 54.5 കടന്നു; പോളിം​ഗ് അവസാനിക്കാൻ മണിക്കൂറുകൾ ബാക്കി

ജനാദ്യപത്യം  നിലനിർത്താൻ നിങ്ങളുടെ വോട്ടിംഗ് അവകാശം വിനിയോഗിക്കുക..
സംസ്ഥാനത്ത് പോളിം​ഗ് ശതമാനം 54.5 കടന്നു; പോളിം​ഗ് അവസാനിക്കാൻ മണിക്കൂറുകൾ ബാക്കി.
തമിഴ്നാട്:-
ആദായനികുതി വകുപ്പുകള്‍ കേറിയിറങ്ങിയതോടെ വിജയും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരും തമ്മില്‍ അകന്നു. ബിജെപിക്കെതിരെയുള്ള ശക്തമായ നിലപാടുകളെടുത്ത വിജയ് വോട്ട് ചെയ്യാനെത്തിയത് കറുത്ത മാസ്ക് ധരിച്ച് സൈക്കിള്‍ ചവിട്ടി…..

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
Welcome To Nerrekha News Portal Would you like to receive notifications on latest news updates? No Ok