കൊച്ചി – മൂന്നാർ ദേശിയപാത (എൻ.എച്ച്- 85) വികസനം-
889.77 കോടിയുടെ ടെൻഡർ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.

കുണ്ടന്നുർ മുതൽ മൂന്നാർ വരെ 124.636 കി.മീ റോഡ് ആണ് നവീകരിക്കുന്നത്. 2 ലെയ്ൻ വിത്ത് പേവ്ഡ് ഷോൾഡർ സ്പെസിഫിക്കേഷനിലാണ് റോഡ് അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിൽ മാറ്റുന്നത്. 889.77 കോടി രൂപയാണ് ഇതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് കണക്കാക്കിയിരിക്കുന്നത്. നേര്യമംഗലത്ത് പുതിയ ഒരു പാലം ഉൾപ്പടെയാണ് ടെണ്ടർ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.

കൊച്ചി-ധനുഷ്കോടി പുതിയ ഗ്രീൻഫീൽഡ് ദേശിയപാത ഭാരത് മാല പദ്ധതിയിൽ ഉൾകൊള്ളിച്ചപ്പോൾ നിലവിലുള്ള റോഡിൻ്റെ വികസനം ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത മന്ത്രിയോട് എം. പി.എന്ന നിലയിൽ അഭ്യർത്ഥിച്ചതിതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നിലയിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അനുവദിക്കപ്പെട്ടത്.

എറണാകുളം ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ പ്രദേശങ്ങളുടെയും, ഇടുക്കി ജില്ലയുടെയും സമഗ്ര വികസനത്തിനും ഉപകാരപ്പെടുന്നതാണ് നിർദ്ധിഷ്ട റോഡ് വികസനം.

മുവാറ്റുപുഴ-കോതമംഗലം ബൈപ്പാസുകൾ ചെലവു കുറഞ്ഞ നിലയിൽ അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ പരിഗണിക്കാമെന്ന് കേന്ദ്ര മന്ത്രി അറിയിച്ചതും ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് നോക്കി കാണുന്നത്.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button