ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ കേരള സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എറണാകുളം എം.എൽ.എ യെ അവഗണിച്ചു.

കേരളം സന്ദർശനത്തിന് എത്തിയ ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ സ്വീകരിക്കുന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് പ്രോട്ടോകോൾ പ്രകാരം എറണാകുളം എം.എൽ.എ ആയ ടി ജെ വിനോദിനെ മാറ്റി നിർത്തിയത് തീർത്തും പ്രതിഷേധാർഹവും നിരുത്തരവാദിത്വവുമാണ് എന്ന് എം.എൽ.എ അറിയിച്ചു. ഇതിനു മുൻപ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ കേരള സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു കൊച്ചി നാവിക വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തി ചേരുന്ന വിശിഷ്ട അതിഥികളെ സ്വീകരിക്കുന്ന സംഘത്തിൽ നിന്നും എറണാകുളം എം.എൽ.എ ആയ ടി.ജെ വിനോദിനെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. തുടർച്ചയായി ഈ ഒഴിവാക്കലിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ നിഗൂഢതയുണ്ടോ എന്നു സംശയിക്കുന്നു എന്നും വിനോദ് പറഞ്ഞു.

ഇന്നത്തെ ഈ ഒഴിവാക്കലിനെതിരെയും നിയമസഭാ അംഗം എന്ന നിലയിൽ ലഭിക്കേണ്ട അവകാശം നിഷേധിച്ചതിനെതിരെയും നിയമസഭാ പ്രിവിലേജ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനും ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് എം.എൽ.എ അറിയിച്ചു.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button